Vádoljuk:
A Kurucinfo nevű (önmagát korlátlanul magyarnak nevező) szélsőséges weboldal készítőit a kialakult szélsőséges gyűlölethullám, a fröcsögő, nyílt antiszemitizmustól áthatott Internetes hangnem kialakulásával és az ennek következményeként megvalósult bűncselekmények elkövetésére való felbújtással, így különösen...

...Alkotmányos rend elleni szervezkedés (Btk. 139/A. §), Lázadás előkészület (Btk. 140. §), Rombolás előkészület, valamint erre való felbujtás (Btk. 142. §) Hazaárulás (Btk.144. §), Háborús uszítás (Btk. 146. §) Emberölésre való felhívás (Btk. 166. §), Testi sértésre való felbujtás (Btk. 170. §), Személyes adattal visszaélés (Btk. 177/A. §), Rágalmazás (Btk. 179. §), Becsületsértés (Btk. 180. §), Sajtórendészeti vétség (Btk. 213. §), Hivatalos személy elleni erőszakra történő felbujtás (Btk. 229. §), Hamis vád (Btk. 233. §), Hatósági eljárás akadályozására való felbujtás (Btk. 242/A §), Bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás (Btk. 268. §), Közösség elleni izgatás (Btk. 269. §) Adócsalás felbujtás (Btk. 310. §) Rablás felbujtás (Btk. 321. §) Rongálásra felbujtás (Btk. 324. §) bűncselekmények elkövetésével.
Mivel ezen bűnözői csoportok fenti tevékenységüket a legaljasabb, legsportszerűtlenebb, emberiességet figyelembe nem vevő módon végzik, valamint, mivel a fenti web-oldalak rendszeresen és súlyosan megsértik egyes személyek személyiségi jogait, így ezentúl mi is folyamatosan közzé tesszük a hazánk békéjét fenyegető, mások halálát nyíltan kívánó, szélsőséges, személyiségi jogokat lábbal tipró, uszító személyek adatait, lakcímét fényképeit. Tesszük ezt addig, amíg ők nem hagynak fel a más politikai nézeteket valló magyar állampolgárok jogainak tiprásával, személyes adataik nyilvánosságra hozatalával. Tesszük ezt addig, amíg mocskolódó honlapjaikról nem kerülnek le a gyalázkodó, személyiséget sértő cikkek és személyes adatok.
A jelenleg kialakult gyűlölethullám elsőszámú felelősei: